هنر ایماژ

ایماژ:  نقش ، انگاره ، تصویر ذهنی.

ایماژ (Image)به معنی مجموعه ی افکار، تصورها، حالات، تلقین ها، برداشت ها، محاسن، زیان ها، هیجانات و دیگر عواملی است که شخصیت یک محصول، یک مارک تجارتی یا یک بنگاه را در ذهن مصرف کننده مجسم می نماید.

تبلیغات

 

هدایای تبلیغاتی

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0556a1 #425187 #5f41ea